Výzkumná pracovnice RILSA Olga Nešporová o historických a sociálních proměnách pohřbívání

Výzkumná pracovnice RILSA Olga Nešporová o historických a sociálních proměnách pohřbívání

22. 11. 2022

Zpravodajský portál iDNES.cz a časopis Téma přinesly obsáhlý rozhovor se socioložkou Olgou Nešporovou. Tématem byly historické, kulturní a sociální souvislosti pohřbívání v českých zemích.

Výzkumná pracovnice z RILSA upozornila například na to, že způsob, jakým se ke smrti stavíme dnes a jak pohřbíváme své blízké, významně souvisí s tím, jak jsme to dělali v minulosti. V českém případě bylo klíčové období reálného socialismu: s jeho dopady se i v kultuře pohřbívání vyrovnáváme dodnes.

Olga Nešporová se problematikou smrti zabývá dlouhodobě, její význam v oblasti sociální politiky analyzovala například v článku Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik v časopise Fórum sociální politiky. Dostupné zde.

Další studie RILSA upozorňuje na důležité socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti, dostupné z:

Projekt RILSA Sociální dopady individualizace smrti na současnou českou společnost přinesl mnoho zajímavých výsledků, seznam publikačních výstupů tohoto projektu je k dispozici zde:

Pohřbívání bez obřadu z perspektivy sociologie NEŠPOROVÁ, Olga (2014)

Roadside memorials in the Czech Republic and Romania: Memory versus religion in two European post-communist Countries NEŠPOROVÁ, Olga – STAHL, Irina (2014)

Století proměn v pohřbívání: od církevního uložení do země ke zpopelnění bez obřadu NEŠPOROVÁ, Olga (2013)

O smrti a pohřbívání NEŠPOROVÁ, Olga (2013)

Everprivate Grief in Public Space: Roadside Memorials in the Czech Republic. NEŠPOROVÁ, Olga (2011)

V žáru lásky se život započal – v žáru ohně se končí. Čtyři pohledy na vývoj kremačního hnutí v české společnosti. NEŠPOROVÁ, Olga – NEŠPOR, Zdeněk R. (2011)

Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik NEŠPOROVÁ, Olga (2011)

Rozhovor s Olgou Nešporovou pro Idnes.cz z 16. 11. 2022 (stejný text přinesl časopis Téma ve svém letošním 45. čísle).