Výzkumné pracovnice RILSA na 20. konferenci European Divorce Network

Výzkumné pracovnice RILSA na 20. konferenci European Divorce Network

Příležitost pořádat letošní výroční konferenci výzkumné platformy European Divorce Network připadla České republice.
17. 10. 2022

Konference se uskutečnila v Brně ve dnech 13. až 15. října 2022. Organizace se ujala Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkumné pracovnice RILSA Štěpánka LehmannJana Barvíková na 20. konferenci European Divorce Network prezentovaly dílčí výsledky projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (2019–2023).

Štěpánka Lehmann na konferenci vystoupila s příspěvkem Decision-Making on Post-Separation Child Custody – Preferences and Experience of Parents. Na základě analýzy dat z dotazníkového šetření zaměřeného na rodiče se zkušeností s péčí o nezletilé děti po rozchodu/rozvodu (realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v roce 2021) přiblížila počáteční preference rodičů ohledně uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu, jejich tehdejší motivy pro prosazovaný typ péče a jimi reálně praktikované typy péče, které jsou vyústěním aktuální dohody s druhým rodičem a/nebo soudního procesu. Ve svém vystoupení se Š. Lehmann dotkla rovněž změn v rozdělení péče v čase.

Jana Barvíková na konferenci představila poster Perception of Home after Parents’ Breakup, který se věnoval veřejnému mínění a názorům rodičů nezletilých dětí se zkušeností rozchodu/rozvodu na uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu se zaměřením na téma domova, a to dle výsledků v projektu uskutečněných dotazníkových šetření. Hlavní pozornost nicméně směřovala k vybraným výsledkům kvalitativního výzkumu formou hloubkových rozhovorů s mladými lidmi ve věku 16–29 let, kteří v období dětství či dospívání zažili rozchod/rozvod rodičů: Jak vnímali/vnímají domov po rozpadu rodiny; co podle nich přispívá k tomu, že se dítě ne/cítí v domácnosti svého rodiče doma; a jak v tomto ohledu vnímají negativa a pozitiva střídavé péče?

Program konference je dostupný zde.

Výzkumná platforma European Divorce Network (EUDIV), dříve známá jako the European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce, sdružuje výzkumníky/-ice se zaměřením na rozvodovou problematiku s cílem poskytovat interdisciplinární platformu pro sdílení a diskusi poznatků a výsledků výzkumu. Web EUDIV.

Příští ročník Divorce Conference se bude konat v říjnu 2023 v Utrechtu.