4. číslo časopisu Fórum sociální politiky

4. číslo časopisu Fórum sociální politiky

4. číslo časopisu Fórum sociální politiky monotematické vydání o sociálně politických dopadech koronavirové pandemie (trh práce, sociální stát, společensky odpovědné podnikání, well-being ve zdravotnictví a školství)
30. 09. 2022

Také čtvrté letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky. Třetím rokem po sobě se podzimní vydání monotematicky věnuje sociálním a sociálně politickým dopadům pandemie covidu-19.

Obsah 4. čísla Fóra sociální politiky:

Recenzované články                                                                                   

Rodičovství a „gender pay gap“ v různých kontextech trhu práce před pandemií covidu-19 a na jejím začátku

Alena Křížková – Kristýna Pospíšilová

Vliv pandemie covidu-19 na vývoj režimů sociálního státu

Karolína Bajajová

Pandemie covidu-19 z pohledu zdravotníků v nelékařských zdravotnických profesích

Naděžda Křečková Tůmová

Poznatky z výzkumu

Školné jako faktor nestability financování mateřských škol v době koronavirové pandemie

Simona Weidnerová – Tereza Vacínová

Pohoda (well-being) ředitelů a ředitelek mateřských škol během pandemie covidu-19

Simona Weidnerová – Tereza Vacínová

První data výzkumu „Současná česká rodina“ volně dostupná v datovém archivu

Anna Šťastná

Inovace ve společensky odpovědném podnikání v době pandemie covidu-19

Marie Dohnalová – Kateřina Legnerová

Knihy, které nezestárly

Jan Keller připomíná knihu Luca Boltanského a Evy Chiapellové „Le nouvel esprit du Capitalisme“

Recenze

Recenze eseje „Už je zítra? aneb Jak pandemie mění Evropu“

Jan Bittner

Recenze knihy „Důstojnost v medicíně“

Jan Mertl

Informační servis

Předsednická konference na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu Záruky pro děti

Gabriela Lazárková a kol.

Celé 4. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde.