Nová výzkumná zpráva RILSA

Nová výzkumná zpráva RILSA

Nová studie hodnotící dosavadní zkušenosti s náhradním výživným
27. 07. 2022

RILSA publikoval výzkumnou zprávu hodnotící roční fungování a nastavení dávky náhradního výživného, okolnosti nároku na ni a finanční situaci a životní podmínky jejích příjemců.

O dávku náhradního výživného určenou dětem, potažmo jejich rodičům, kterým druhý rodič neplatí výživné vůbec nebo jen v nedostatečné výši, je možno žádat od července 2021.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí svou analýzu dosavadní praxe náhradního výživného provedl na přelomu dubna a května letošního roku, a to v rámci projektu Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců.

Jedním ze zjištění je potřeba zlepšit informovanost potencionálních žadatelů o náhradní výživné ohledně podmínek žádosti a možností vymáhání dlužného výživného. Další doporučení týkající se například nastavení dávky či oblasti vymáhání výživného jsou určena především Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), do jehož agendy dávka spadá, ale i Ministerstvu spravedlnosti, v jehož gesci je problematika vyživovacích povinností, jejich plnění a případně vymáhání dlužného výživného.

Na webu MPSV je dostupná tisková zpráva s některými fakty a zajímavostmi plynoucími z výše zmíněného dotazníkového šetření realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

Souhrnná výzkumná zpráva RILSA Náhradní výživné prezentující výsledky dotazníkového šetření mezi žadateli o náhradní výživné je k dispozici zde.