Výzkumní pracovníci/-ice RILSA na vídeňském semináři projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu

Výzkumní pracovníci/-ice RILSA na vídeňském semináři projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu

22. 06. 2022

Výzkumné pracovnice RILSA Jana Váňová a Soňa Veverková se ve dnech 20. a 21. 6. 2022 ve Vídni zúčastnily semináře v rámci projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu.

Projekt je podpořen z programu ERASMUS+ a jeho cílem je zmapování možností, jak zvyšovat dovednosti a kvalifikaci zaměstnaných lidí pocházejících z nepříznivého prostředí. Tito lidé mají zpravidla nízké vzdělání a jsou ohroženi tzv. příjmovou chudobou, přičemž další vzdělávání by jim mohlo pomoci nalézt lepší uplatnění na trhu práce.

Jana Váňová vystoupila s příspěvkem shrnujícím dosavadní pokrok v dané problematice a navrhla další harmonogram prací. Filip Červenka, rovněž výzkumný pracovník z RILSA, vystoupil on-line s příspěvkem na téma datové základny EUROSTATu v oblasti tzv. pracujících chudých.

Přiložený graf nabízí odpověď na otázku, jak je na tom s příjmovou chudobou Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi, které jsou partnery projektu. Zatím relativně dobře, což je jistě dáno i dlouhodobým nedostatkem pracovních sil na českém trhu práce.

Na vídeňský seminář naváže v listopadu 2022 seminář v Praze. Jeho hostitelem bude Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Informace v češtině o projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu.