RILSA odstartoval historicky první plošný sběr dat o kvalitě výkonu sociální práce v ČR – prosíme, zapojte se (ONLINE)

RILSA odstartoval historicky první plošný sběr dat o kvalitě výkonu sociální práce v ČR – prosíme, zapojte se (ONLINE)

16. 06. 2022

Sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří v současné době působí v České republice, je v těchto dnech odesílán e-mail s prosbou o vyplnění anonymního online dotazníku.

Za předpokladu, že se do dotazníkového šetření zapojí většina sociálních pracovnic a pracovníků, získané poznatky:

poskytnou popis aktuálního stavu v oblasti kvality výkonu sociální práce v celorepublikovém měřítku;

umožní srovnání kvality výkonu sociální práce mezi jednotlivými kraji a případně mezi vybranými sektory výkonu sociální práce;

napomohou formulaci návrhů doporučení, na které podmínky výkonu sociální práce je třeba se při tvorbě politik prioritně zaměřit ze strany MPSV i jiných resortů, v nichž je sociální práce vykonávána;

budou zdrojem podkladů a argumentů pro zainteresovanou odbornou veřejnost (sociální pracovníky, zastřešující profesní sdružení, vzdělavatele) při jednáních o zlepšování podmínek výkonu sociální práce.

Pokud v současné době působíte jako sociální pracovník či sociální pracovnice a tento link jste dosud nedostal/a, kontaktujte nás prosím na některý z níže uvedených kontaktů. Z metodologických důvodů nemůžeme link na dotazník volně šířit prostřednictvím webové stránky či FB.

Podrobné informace o tomto dotazníkovém šetření prováděném v rámci  projektu Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace a o jeho dosavadních výstupech naleznete na. Zde budou rovněž umístěny výsledky tohoto dotazníkového šetření.

Jana Havlíková: jana.havlikova@vupsv.cz; Olga Hubíková: olga.hubikova@vupsv.cz, Robert Trbola: robert.trbola@vupsv.cz