Studie z dílny RILSA o proměnách českých rodin opět hojně citovány v nejčtenějších českých masmédiích

Studie z dílny RILSA o proměnách českých rodin opět hojně citovány v nejčtenějších českých masmédiích

19. 05. 2022

V polovině května přinesla ČTK obsáhlou zprávu o proměnách českých domácností a rodin za posledních patnáct let. Hlavním zdrojem byly údaje o příjmech a životních podmínkách publikované Českým statistickým úřadem a rovněž Zpráva o rodině 2020 a studie Homoparentální rodiny, které zpracovaly badatelky z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Materiál ČTK převzaly – většinou ve velmi obsáhlé podobě – i nejčtenější internetové zpravodajské servery v ČR: Seznam Zprávy, Novinky.czIdnes.cz, dále též Irozhlas.cz nebo Echo24.cz.

Ze Zprávy o rodině 2020 masmédia přebírala zejména informace o takových jevech a proměnách českých rodin, jako jsou nesezdané soužití, odklad rodiny do pozdějšího věku, rozpady svazků a opakované uzavírání nových, oslabené vazby mezi generacemi,  růst počtu dětí narozených mimo manželství či problematika nerovnoměrného rozdělení péče mezi partnery.

Novináře rovněž zaujalo konstatování, že manželská rodina je stále nejvíce uznávanou formou soužití, a pasáže, které studie z RILSA Homoparentální rodiny (2021) věnovala takzvaným duhovým rodinám, tedy těm tvořeným dvěma otci nebo dvěma matkami.

Článek ČTK „Údaje ČSÚ: Přibývá domácností jednotlivců i rodin s dětmi“.

Zpráva o rodině 2020.

Studie  Homoparentální rodiny: