Prosba o podporu dotazníkového šetření mezi žadateli o dávku náhradního výživného

Prosba o podporu dotazníkového šetření mezi žadateli o dávku náhradního výživného

28. 04. 2022

Rodičům nezaopatřených dětí, kteří jsou žadateli o náhradní výživné na své dítě či děti a kteří v žádosti uvedli svou mailovou adresu, je v těchto dnech odesílán e-mail s prosbou o vyplnění dotazníku.

Současně jsou letáky s odkazem, na kterém je možné dotazník vyplnit, distribuovány mezi nové žadatele o náhradní výživné na pobočkách Úřadu práce ČR.

Budete-li úřadem práce osloveni, neváhejte prosím dotazník vyplnit. Sdílením svých zkušeností přispějete k většímu porozumění životu rodičů samoživitelů a dáte podněty ke zlepšení systému sociálních dávek. Sběr dat probíhá do 8. května 2022. Děkujeme!

Náhradní výživné je dávkou nově poskytovanou od července 2021. Má pomáhat rodinám, v nichž dochází ze strany povinného rodiče k částečnému nebo úplnému neplacení výživného na nezaopatřené dítě.

Dotazníkové šetření mezi žadateli o dávku náhradní výživné realizuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) ve spolupráci s Úřadem práce ČR.  RILSA tak činí v rámci svého projektu Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců.