Nový policy brief RILSA: Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací v roce 2016

Nový policy brief RILSA: Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací v roce 2016

30. 03. 2022

Svými policy briefs nabízí RILSA stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Páté letošní číslo z ediční řady Policy Briefs RILSA, přináší zejména hlavní zjištění odborné monografie Vyhlídal, Jiří – Marešová, Helena –Táborská, Marie – Horáková, Markéta: Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016. Praha: RILSA, 2021. – 94 stran – ISBN 978-80-7416-426-2 (print),  ISBN 978-80-7416-427-9 (pdf).

Program veřejně prospěšných prací sleduje komplexní cíle: jednak ty obecně sociální (prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, zvýšení příjmu domácnosti či sociální začlenění), jednak cíle pracovní, jako je obnova pracovních návyků a přechod na otevřený trh práce, případně poskytnutí dočasného pracovního uplatnění při absenci jiných možností.

Program je třeba hodnotit s časovým odstupem, aby bylo možné zachytit, jak se jeho účastníkům dařilo na trhu práce v delším časovém horizontu.

Ze zjištění vybíráme:

–  kritéria výběru účastníků programu veřejně prospěšných prací (VPP) jsou poměrně široká,  navíc se regionálně liší;

ve strukturálně postižených regionech je program VPP dlouhodobou a ustálenou alternativou pracovního uplatnění;

– z porovnání výsledků intervenční a kontrolní skupiny vyplývá, že účast v programu VPP ve větší míře vede k opětovné evidenci na Úřadu práce ČR (ÚP) v období po skončení programu.

Výzkumníci doporučují mimo jiné:

–  používaná kritéria hodnocení úspěšnosti programu více přizpůsobit komplexnosti jeho cílů a funkcí;

– pro zařazování uchazečů do programu veřejně prospěšných prací poskytnout větší rozhodovací volnost jednotlivým kontaktním pracovištím Úřadu práce, aby mohla náležitě využívat své znalosti lokálního trhu a individuálních charakteristik uchazečů.

Plné znění monografie Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací v roce 2016.