Čtvrtý letošní policy brief RILSA: Reflexe záchranné sociální sítě v období covidu-19 – identifikace rizikových skupin

Čtvrtý letošní policy brief RILSA: Reflexe záchranné sociální sítě v období covidu-19 – identifikace rizikových skupin

25. 03. 2022

Svými policy briefs nabízí RILSA stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Čtvrté letošní číslo z ediční řady Policy Briefs RILSA, přináší první výsledky výzkumu zaměřeného zejména na detekci rizikových skupin obyvatel ČR a zmapování negativních dopadů covidu-19 na jejich sociální situaci.

Ze zjištění vybíráme:

dopady pandemie covidu-19 na trhu práce nejvíce negativně zasáhly ženy, mladé a starší pracovníky a pracovníky s nízkým příjmem;

– veřejné statistiky mají omezené možnosti pro zhodnocení situací v sociální oblasti, a to z důvodu zpoždění, se kterým jsou zveřejňovány, nebo z důvodu nepostižení potenciálních příjemců dávek, kteří je nepobírají z řady příčin, přestože by na ně měli nárok;

v souvislosti s dopady pandemie covidu-19 lze očekávat vznik nových sociálních problémůrizikových skupin, pro které v současnosti nejsou dostupné či účinné stávající nástroje záchranné sociální sítě;

pro potřeby srovnání s kvantitativními zdroji je žádoucí vymezit další indikátory a zdroje kvalitativních informací za účelem reálnějšího popisu a sledování aktuální situace skupin osob čelících sociálním problémům.

Zájemcům o problematiku sociálních a sociálně politických dopadů koronavirové pandemie nabízíme i plná znění dvou monotematických čísel odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí: