Nová certifikovaná metodika od RILSA: Sčítání osob bez domova v České republice

Nová certifikovaná metodika od RILSA: Sčítání osob bez domova v České republice

11. 02. 2022

Holpuch, Petr –  Nešporová, Olga: Metodika sčítání osob bez domova v České republice. Praha: RILSA, 2021.

V prosinci 2021 schválilo MPSV novou metodiku pro sčítání osob bez domova na území České republiky. Její autoři – výzkumní pracovníci RILSA Petr HolpuchOlga Nešporová – vycházeli ze zkušeností se sčítáním dané populace, které proběhlo na jaře roku 2019.

Metodika představuje způsoby efektivního sečtení všech jednotlivých kategorií osob bez střechy a bez bytu podle mezinárodní typologie ETHOS (European typology of homelessness and housing exclusion). Kombinuje terénní sčítání v obcích s online sčítáním v institucích.

Primárně je metodika určena výzkumníkům, jejichž úkolem se stane sečtení populace osob bez domova v České republice. Metodickou oporu však v publikaci najdou také všichni realizátoři menších censů osob bez domova v jednotlivých obcích.

Metodika je jedním z výstupů projektu RILSA IP70610-13 „Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu“.