Lidové noviny o bezdětnosti v ČR  – i s oporou ve studii RILSA „Bezdětní a postoje k rodičovství“

Lidové noviny o bezdětnosti v ČR – i s oporou ve studii RILSA „Bezdětní a postoje k rodičovství“

25. 02. 2022

Lidové noviny uveřejnily 24. února 2022 obsáhlý článek o faktech a prognózách bezdětnosti v České republice. Mezi zdroje statě patřila odborná pojednání vydaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

Lidové noviny ve svém článku Život bez dětí přestává být in vyšly mimo jiné ze studie Bezdětní a postoje k rodičovství: „Studie, již nedávno zveřejnil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, se zabývala poměrem mezi dobrovolností a nutností vzdát se rodičovství. Vyšlo z toho, že bezdětní do 29 let ze 40 procent uváděli svoji svobodnou vůli, dvanáct procent tlak okolností. Mezi 35. a 40. rokem života už to ale byla volba jen u 22 procent, z třetiny nedobrovolný fakt“.

Článek se opírá také o výroky Hany Haškové ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a o zjištění, jež tato socioložka publikovala v prosincovém čísle časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

Ze statě H. Haškové Dynamický pohled na bezdětnost perspektivou kvalitativního longitudinálního výzkumu zaujaly novinářku Lidových noviny Kateřinu Surmanovou zejména pasáže, které shrnula následovně: „Mít ʿjednouʾ dítě si přeje sedm z deseti bezdětných, každý desátý o ně nestojí vůbec. Rozhovory se odehrávaly se stejným vzorkem jedinců, v rozptylu od dvacátníků po čtyřicátníky, mezi prvním a navazujícím povídáním uplynulo zhruba deset let. Díky tomu výsledky poukázaly na to, že dobrovolná bezdětnost se zhusta mění na tu nedobrovolnou“.

Plné znění odborné monografie Bezdětní a postoje k rodičovství.

Stručné shrnutí dané problematiky a doporučení ve stejnojmenném policy brief z ediční řady RILSA: Policy Brief VÚPSV, v. v. i., č. 4/2021

Článek Hany Haškové Dynamický pohled na bezdětnost perspektivou kvalitativního longitudinálního výzkumu z časopisu Fórum sociální politiky zde.