Seminář RILSA „Vyhodnocování účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti“

Seminář RILSA „Vyhodnocování účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti“

02. 12. 2021

Online seminář představil i klíčový výstup projektu, v němž se RILSA věnoval vyhodnocování efektivity nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

V úterý 30. listopadu 2021 se v rámci projektu RILSA „Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti“ konal závěrečný online seminář. V jeho průběhu byli účastníci z řad odborné veřejnosti seznámeni s novými poznatky v problematice hodnocení dopadů a cílenosti vybraných nástrojů APZ. Konkrétně se to týkalo rekvalifikací, veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst.

Zajímavé informace přinesla například prezentace, která se věnovala individuální práci s klienty Úřadu práce ČR. Závěrečný blok, přednesený profesorem Tomášem Sirovátkou (RILSA), představil klíčový výstup celého projektu:  Systém vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ.

Zveřejněné výstupy projektu a informace o uvedeném semináři naleznete na webových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zde.