Vyšel nový Dokumentační zpravodaj vydávaný knihovnou RILSA (nyní za září – říjen 2021)

Vyšel nový Dokumentační zpravodaj vydávaný knihovnou RILSA (nyní za září – říjen 2021)

11. 11. 2021

Dokumentační zpravodaj knihovny RILSA je vydáván s dvouměsíční periodicitou. Zachycuje široké spektrum odborné literatury a dokumentů z oblasti sociální politiky.

Dokumentační zpravodaj registruje formou bibliografických údajů a anotací jednak přírůstky v knihovně RILSA, jednak výběr z internetových dokumentů z produkce významných institucí, jako jsou Evropská komise, nadace Eurofond či OECD, a z oborově relevantních internetových knihoven (např. Wiley Online Library).

Nejnovější vydání Dokumentačního zpravodaje (září – říjen 2021) nabízí rychlou orientaci v aktuálních publikacích kupříkladu k tématům práce, zaměstnanosti, mezd a rovněž k nemocenskému a zdravotnímu pojištění. Řada titulů se týká rodiny, problematiky životní úrovně a fenoménu stáří.