RILSA na konferenci „Hradecké dny sociální práce 2021“

RILSA na konferenci „Hradecké dny sociální práce 2021“

06. 10. 2021

Výzkumné pracovnice RILSA se dne 23. 9. 2021 zúčastnily celostátní konference „Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci“, pořádané Filozofickou fakultou Univerzity v Hradci Králové pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Na konferenci přednesly PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA, a Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., příspěvek s názvem „Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi“, ve kterém seznámily posluchače s dílčími výsledky stejnojmenného výzkumu.

Na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV výzkumnice poukázaly na to, jak dvojkolejnost české legislativy v oblasti náhradní rodinné péče spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v náhradní rodinné péči. Autorky popisují zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciují diskusi na toto téma.

Odkaz na webovou stránku konference včetně jejího programu zde.