„Je snaha o premiantství ve zvládnutí Průmyslu 4.0 cestou do pekel?“ (upoutávka na nové číslo časopisu Fórum sociální politiky)

„Je snaha o premiantství ve zvládnutí Průmyslu 4.0 cestou do pekel?“ (upoutávka na nové číslo časopisu Fórum sociální politiky)

29. 06. 2021

Zveřejňujeme touto cestou jeden ze článků 3. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky (FSP). Ekonom Ing. Jaroslav Šulc, bývalý poradce předsedů ČMKOS, premiéra a předsedy Senátu, ve svém diskusně pojatém příspěvku spojuje okruhy dvou loňských monotematických čísel FSP (srpnového a říjnového): sociálně politické dopady Průmyslu 4.0 a koronavirové pademie.

Článek se zabývá třemi možnými scénáři dopadů Průmyslu 4.0 na trh práce, sociální dialog a sociální systémy, a to na pozadí současné pandemie covidu-19. Autor se inspiroval mimo jiné seminářem RILSA z 10. února 2021, zejména tehdejší prezentací dvou výzkumných pracovníků RILSA „Průmysl 4.0 – Systémy sociálního zabezpečení. Jejich propojení a vzájemné ovlivňování“.

Jaroslav Šulc představuje nejdříve variantu rovnovážnou, kdy by byla salda mezi úbytky pracovních příležitostí a tvorbou nových míst v zásadě vyrovnaná. Za nejvíce pravděpodobnou pokládá tu variantu, kdy by salda byla snesitelně záporná. Katastrofická varianta by znamenala vytlačení většiny pracovní síly z trhu práce a z toho plynoucí důsledky.