Přání k Mezinárodnímu dni žen – s připomínkou stále palčivých součástí tradice MDŽ

Přání k Mezinárodnímu dni žen – s připomínkou stále palčivých součástí tradice MDŽ

08. 03. 2021

Mezinárodní den žen je svátkem, který je letos slaven již 110. rokem (vztahujeme-li to ke konání prvních opravdu mezinárodních oslav z 19. března 1911). Organizace spojených národů svátek na 8. března stanovila již v roce 1975. Leccos z témat a hodnot tradice MDŽ – úsilí žen o volební právo a lepší pracovní podmínky – je stále aktuální, a to i na Západě.

K přání všeho nejlepšího přinášíme připomínku jednoho z nadále palčivých témat ženské emancipace: (ne)rovnost v odměňování za práci. Zveřejňujeme zde článek autorek ze Sociologického ústavu AV ČR z loňského 3. čísla časopisu Fórum sociální politiky   Rozdíl v odměňování žen a mužů a rodičovství.

Alena Křížková − Kristýna Pospíšilová − Romana Marková Volejníčková − Hana Maříková: Rozdíl v odměňování žen a mužů a rodičovství

A připojujeme odkaz na český překlad dnešního článku generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese. Jeho stať s názvem Krize s tváří ženy upozorňuje na to, že koronavirová pandemie prohlubuje existující nerovnosti mezi muži a ženami.

Mezi aktivitami Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., naleznete leccos inspirativního také k otázkám a problémům připomínaným Mezinárodním dnem žen.