Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění? (upoutávka na právě vydané 1. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění? (upoutávka na právě vydané 1. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky)

01. 03. 2021

Zveřejňujeme touto cestou jeden ze článků 1. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky. Autorský kolektiv z olomouckých univerzitních a zdravotnických institucí se ve svém příspěvku věnuje ochraně práva na soukromí a na rodinný život seniorských pacientů a klientů zařízení sociálních služeb.

Autoři upozorňují na závažný, ale v ČR namnoze přehlížený problém nuceného dlouhodobého či dokonce doživotního odloučení seniorských párů a analyzují vybrané právní a morální aspekty takových situací.  Je zřejmé, že tato problematika získala v době koronavirové krize obzvláštní naléhavost.

Obsah 1. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky je dostupný zde.