Druhý  letošní policy brief Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí: Populace osob bez domova v České republice

Druhý letošní policy brief Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí: Populace osob bez domova v České republice

10. 03. 2021

Svými policy briefs nabízí RILSA stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Druhé letošní číslo z ediční řady Policy Briefs RILSA, shrnuje mimo jiné výsledky odborné monografie Nešporová, Olga – Holpuch, Petr:  Populace osob bez domova v České republice:  Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách. Praha: RILSA, 2020, 118 stran – ISBN 978-80-7416-388-3.

Z uvedených zjištění a doporučení vybíráme:

–  ve druhém dubnovém týdnu 2019 žilo na území ČR zhruba 24 tisíc osob bez domova, z toho 2 600 dětí. Údaj vychází ze sčítání osob bez domova, které proběhlo pod vedením RILSA jak v terénu, tak v institucích;

–  velká část zjištěných osob bez domova (53 %) žila bez domova již šest a více let;

–  je třeba osoby, které bydlení ztratí, identifikovat co nejdříve a pomoci jim získat stabilní ubytování, ideálně mimo okruh lidí, kteří se s bezdomovectvím potýkají již dlouhodobě;

nejlepší výsledky přináší dle zahraničních zkušeností  taková podpora, kterou představují koncept Bydlení především, intervence v kritických situacích, podpůrné služby a terénní služby.

Nový policy brief je dostupný zde:

Odborná monografie, z níž – kromě jiných zdrojů – policy brief čerpá, je dostupná zde.