Policy paper RILSA:   Geneze, problémy a šance sociálního a dostupného bydlení

Policy paper RILSA: Geneze, problémy a šance sociálního a dostupného bydlení

12. 02. 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., začal vydávat novou ediční řadu: Policy Papers RILSA,  v. v. i. Prostřednictvím policy papers budou odborníci/-ice z RILSA poskytovat dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a formulovat doporučení pro rozhodovací sféru.

První policy paper nové ediční řady, který napsali výzkumní pracovníci RILSA Ing. Petr Víšek a Mgr. Jaromíra Kotíková spolu s PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, (krajskou ředitelkou Úřadu práce v Liberci),  analyzuje problematiku sociálního a dostupného bydlení v ČR a zasazuje ji do obecnějšího vývoje české veřejné správy.

Jako jeden ze závažných strukturálních, dlouho neřešených problémů identifikuje nedobré rozdělení pravomocí mezi stát a samosprávu. Příspěvek zohledňuje i nejnovější fenomény, jako jsou dopady digitalizace ekonomiky a koronavirové pandemie. Na závěr autoři formulují několik doporučení jako například uvolnit možnosti nových moderních řešení bytové výstavby nebo změnit roli a povinnosti samosprávných obcí a krajů.