Letní dům přispívá k prevenci sociálního vyloučení dětí a mladých lidí z dětských domovů

Martina Bromová, Andrea Blahovcová

Občanské sdružení Letní dům podporuje sociální začleňování dětí a mladých lidí z dětských domovů do běžné společnosti realizací dvou projektů. Prvním je Sociální rehabilitace – registrovaná sociální služba1, která nabízí dětem vícedenní sociálně-terapeutické pobyty mimo ústavní prostředí. Druhý projekt nazvaný Spolu o krok dále nabízí individuální doprovázení při odchodu z dětského domova a pobyty v tréningovém bytě v Praze, kde se mladí lidé starší třinácti let připravují na samostatný a soběstačný život.

Bromová, Martina, Letní dům přispívá k prevenci soc. vyloučení dětí a mladých lidí z dětských domovů. FSP,_č. 2, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .