Návykové látky jako součást pouliční subkultury

Táňa Faltisová

Člověk je tvor společenský, lidé tedy „mají přirozenou tendenci sdružovat se, tvořit společenství“1 a pospolu žijící zjevní bezdomovci si vytvářejí vlastní pouliční subkulturu,2 která je z našeho pohledu poměrně svérázná. Jednou z jejích charakteristik je zneužívání návykových látek.

Faltisová, Táňa, Návykové látky jako součást pouliční subkultury. FSP,_č. 1, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .