Evropské fondy – příležitost nebo hrozba?

Jan Dolínek

Následující příspěvek je shrnutím zkušeností autora s přípravou a realizací projektů uskutečněných s finanční podporou z prostředků Evropské unie. Jeho název je parafrází částí SWOT analýzy, tj. příležitosti a hrozby, protože podle názoru autora dokonale vystihují situaci v čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů. Aby svému zamyšlení dal nějakou jednoduchou a srozumitelnou formu, rozhodl se hlavní asociace, které ho v kontextu „sociální práce“ versus „evropské fondy“ napadají, abecedně seřadit.

Dolínek, Jan, Evropské fondy - příležitost nebo hrozba FSP,_č. 2, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .