Nadace J &T

Oblasti pomoci:
Kraj:
Celá ČR
Okres:
Celá ČR
Adresa:
Malostranské nábřeží 563/3 118 00 Praha 1
Kontakt:
Tel: +420 221 710 374
E-mail: nadacejt@nadacejt.cz
Doplňující informace:

Grant pro rodiny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na území ČR, jejichž celkový měsíční příjem nepřekročí v době mimořádných opatření částku 20 000 Kč. Těmto rodinám bude poskytovat jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč.