Vědecká rada RILSA

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
politoložka; bývalá předsedkyně Akreditační komise ČR; nyní ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
filozof; Filosofický ústav Akademie věd ČR a Pedagogická fakulta UK; bývalý člen Rady České televize
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
sociolog; vedoucí Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR; vedoucí Katedry občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty UK
prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D.
socioložka; bývalá premiérka Slovenské republiky; bývalá ministryně práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky; nyní děkanka na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě
Mgr. Linda Sokačová
socioložka; bývalá ředitelka Gender Studies; bývalá ředitelka odboru rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; bývalá ředitelka Amnesty International Česká republika; nyní seniorní projektová manažerka Centra LOCIKA
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
bývalá veřejná ochránkyně práv; bývalá poradkyně ministra práce a sociálních věcí ČR
PhDr. Vladimír Špidla
historik; bývalý premiér České republiky; bývalý komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti; bývalý ministr práce a sociálních věcí ČR; nyní člen představenstva Masarykovy demokratické akademie
JUDr. Milada Tomková
právnička; bývalá ředitelka legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR; bývalá soudkyně Nejvyššího správního soudu; bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu ČR; členka Vědecké rady UK