Scientific Board

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
politoložka, bývalá předsedkyně Akreditační komise České republiky; nyní ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
filozof, Filosofický ústav Akademie věd České republiky a Pedagogická fakulta UK; bývalý člen Rady České televize
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
sociolog, vedoucí Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky a vedoucí Katedry občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty UK
prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D.
socioložka, bývalá premiérka Slovenské republiky, bývalá ministryně práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky; nyní děkanka na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy, Bratislava
Mgr. Linda Sokačová
socioložka, bývalá ředitelka Gender Studies, bývalá ředitelka odboru rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí MPSV, bývalá ředitelka Amnesty International Česká republika; nyní seniorní projektová manažerka Centra LOCIKA
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
bývalá veřejná ochránkyně práv, bývalá poradkyně ministra práce a sociálních věcí
PhDr. Vladimír Špidla
historik, bývalý premiér České republiky, bývalý komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, bývalý ministr práce a sociálních věcí České republiky; nyní člen představenstva Masarykovy demokratické akademie
JUDr. Milada Tomková
právnička, bývalá ředitelka legislativního odboru MPSV ČR, bývalá soudkyně Nejvyššího správního soudu, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu České republiky. Členka Vědecké rady Univerzity Karlovy