Rada RILSA

Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Předsedkyně rady
Mgr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Místopředseda rady Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Členové rady z řad zaměstnanců

Mgr. Aleš Kroupa
Výzkumný pracovník
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Výzkumná pracovnice a vedoucí oddělení
Ing. Robin Maialeh, Ph.D.
Ředitel
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Výzkumný pracovník a vedoucí oddělení

Externí členové rady

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.
Ústav mezioborových studií, designu, umění a pokročilých technologií, Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni