RILSA Board

Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Chairman
Mgr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Vice-chairman Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Internal members

Mgr. Aleš Kroupa
Researcher
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Head of the Governance and Public Policy Department
Ing. Robin Maialeh, Ph.D.
Director
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Head of the Labour Market Department

External members

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.
Ústav mezioborových studií, designu, umění a pokročilých technologií, Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni