Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání

Číslo projektu:
EF626919
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
MOORE Czech Republic, s.r.o.
Spolupříjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2019
Trvání do:
2021
Popis:

Systém rekvalifikací v České republice se v současné době jeví jako nepříliš funkční, kdy zejména zaměstnavatelé (ale i další aktéři trhu práce) projevují dlouhodobou nespokojenost s jeho nastavením, který málo reflektuje dosavadní kvalifikaci účastníka rekvalifikace. Hlavní výtky dále směřují k délce rekvalifikací a ke kvalitě výstupů, tedy ke kompetencím účastníků – absolventů rekvalifikačních kurzů. Nutnost změny v nastavení systému rekvalifikací se tak jeví jako velmi žádoucí a nezbytná. V této souvislosti tak MPSV realizuje projekt KVASAR, jehož cílem je ve spolupráci se zaměstnavateli navrhnout a pilotně ověřit vybraná opatření v rámci revize systému rekvalifikací, formulovaných Strategií politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020. Uvedený projekt je realizován v rámci zmíněného projektu KVASAR a je zaměřen na poskytování určených služeb v oblasti trhu práce a rekvalifikací, tedy na návrh pravidel zapojení zaměstnavatelů, vzdělavatelů a dalších zainteresovaných regionálních partnerů při nastavování parametrů a realizaci modularizovaných rekvalifikací, jejich pilotáž a následná podpora implementace systému a to vše ve spolupráci s výše uvedenými aktéry. Projekt tak řeší nastavení celkového inovačního systému rekvalifikací a dalšího vzdělávání, pilotáž zapojení zaměstnavatelů při realizaci modularizovaných rekvalifikací a podporu implementace systému standardu praxe a modularizovaných rekvalifikací.