Zvyšování kapacity sociálních partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce

Číslo projektu:
ZZ914419
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
International Labour Office, European Commission
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2019
Trvání do:
2020
Popis:

Společný projekt Mezinárodní organizace práce a Evropské komise je zaměřen na roli a kapacitu sociální partnerů v novém světě práce. Cílem projektu je větší zapojení sociálních partnerů na evropské i národní úrovni a zvýšení jejich povědomí o tom, co přinášejí změny na trhu práce. Sociální partneři z České republiky, Estonska, Francie, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Rumunska, Řecka, Španělska, Švédska a Turecka se v rámci projektu shodli na pro ně důležitých tématech, kterými je reprezentativita a autonomie sociálních partnerů a digitalizace práce. VÚPSV v rámci projektu působil jako národní expert, který společně s českými sociálními partnery připravil národní stanovisko. Výsledky projektu slouží k informování evropských sociálních partnerů a decizních orgánů EU o kapacitách sociálních partnerů ve vybraných zemích.