Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU

Číslo:
DC206/2013
Řešitel:
Milan Šlapák, MBA
Spoluřešitel:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2013
Doba řešení do:
2014
Popis:

Projekt předkládá detailní popis mechanizmu automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v Dánsku, Nizozemí, Itálii a na Slovensku. Na základě zjištěných poznatků pak formuluje doporučení pro Českou republiku jak postupovat při případném zavedení podobného mechanizmu do důchodového systému ČR. Řešitel zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití v České republice doporučuje. Projekt identifikuje potenciální rizika takového mechanizmu a na základě „best practices“ ze zkoumaných zemí navrhuje řešení nejvhodnější pro Českou republiku.