Zpráva o rodině 2023

Číslo projektu:
IP70620
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Sylva Höhne, Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D., PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D., Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2023
Popis:

Projekt přímo navazuje na projekty Zpráva o rodině 2020 (IP70607) a Zpráva o rodině 2017 (projekt č. 523). Jeho realizace vychází ze zadání Koncepce rodinné politiky MPSV z roku 2017 a usnesení vlády č. 654/17, v nichž je MPSV uloženo připravit každé tři roky komplexní zprávu o rodině. Je podkladem pro přípravu a implementaci opatření Koncepce rodinné politiky 2022 a další činnost odboru 25. MPSV, ale je i oporou pro regionální rodinné politiky či činnost neziskových organizací. Zpráva o rodině přehledným způsobem syntetizuje výsledky výzkumů RILSA, ale i jiných subjektů (akademických pracovišť, neziskových organizací apod.). Kromě aktualizace údajů popisující vývoj ve stěžejních oblastech rodinného života (proces utváření a rozpadu rodin, rodičovství, slaďování práce a rodiny apod.) bude hlavním tématem Zprávy o rodině 2023 socioekonomická situace rodin s dětmi, a to v kontextu pandemie i ekonomické nejistoty v souvislosti s energetickou krizí i válkou na Ukrajině. Zpráva bude předložena vládě při příležitosti Mezinárodního dne rodin v květnu 2023.
 
  
Výstupy
 

PALONCYOVÁ, Jana, Sylva HÖHNE, Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2023. Zpráva o rodině 2023. Praha: RILSA.

Prezentace ze semináře Zpráva o rodině 2023. 4. dubna 2024