Zneužívání sociálních dávek – vybrané otázky

Číslo projektu:
DC2014
Řešitel RILSA:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach , Mgr. Vítězslava Magerská , Mgr. Katarína Švehlová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2014
Trvání do:
2014
Popis:

Projekt je zaměřen na zneužívání nepojistných sociálních dávek a na otázky relace mezi jejich úrovní a výší příjmů z ekonomické aktivity. Výsledná analýza obsahuje šest dílčích analýz. První se zabývá relací české cenové hladiny a příjmů v České republice a okolních zemích. Druhá se zaobírá konceptem sociální politiky po roce 2010, důsledky tzv. Drábkovy reformy. Třetí analýza rozebírá možnost výplaty sociálních dávek v hodnotě 90 000 Kč v České republice. Čtvrtá a pátá analýza poskytuje informace o zneužívání sociálních dávek v Rakousku a na Slovensku. Poslední analýza je zaměřená na možnosti zneužívání nepojistných sociálních dávek v České republice a modelování příjmové situace jedince (domácnosti) vedoucí k tomu, aby byl motivován k nalezení a udržení si práce.