Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení

Číslo:
TD010106
Řešitel:
doc. Ing. Ladislav Průša CSc.
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2012
Doba řešení do:
2013
Popis:

V průběhu 90. let se v rámci transformace ekonomiky vytvořily podmínky pro výdělečnou aktivitu na základě samostatné výdělečné činnosti (sebezaměstnání). Výkon samostatné výdělečné činnosti je dodnes doprovázen řadou otázek, které se týkají sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, a to zvláště jejich příjmové situace, sociálního zabezpečení a odvodového a daňového zatížení jejich příjmů ve srovnání se zaměstnanci a korporacemi.
Na základě analýz statistických dat a sociologického šetření řešitelé zhodnotí společenské postavení OSVČ v ČR v souvislostech jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek a jejich postojů a chování v důsledku ekonomické krize.
Projekt navazuje na komplexní zhodnocení sociálně ekonomického postavení OSVČ do roku 2008 v rámci projektu Sociálně ekonomické postavení osob samotně výdělečně činných ve společnosti, který v letech 2005 – 2008 realizoval VÚPSV.
Výstupy projektu by měly být podkladem pro úpravu příslušných právních předpisů a systému sociálního zabezpečení.