Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče

Číslo projektu:
HC191/10
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Martin Holub, Ph.D. , Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2010
Popis:

Výzkumný projekt by měl zmapovat ekonomické zajištění pěstounských rodin, porovnat ekonomickou situaci klasické pěstounské rodiny s pěstounskou rodinou v zařízení pro výkon pěstounské péče a srovnání s ekonomickou situací běžné rodiny. Analyzovat a strukturovat příjmy a výdaje, zabezpečení důchodového pojištění pěstounů, využitelnost – oprávněnost dávek určených přímo dětem, možnosti spoření dětem v pěstounské péči s cílem jejich alespoň částečného zajištění při ukončení pěstounské péče. Na základě analýzy ekonomické situace pěstounských rodin mapovat její dopad na rodinný systém.