Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu

Číslo projektu:
DZ627220
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát , Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2020
Trvání do:
2021
Popis:

Cílem Programu kvalifikovaný zaměstnanec je poskytnutí podpory přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Vládní programy ekonomické migrace procházejí svým vývojem a ve svém nastavení tak v různé míře odrážejí jak potřeby ČR a státní správy, tak českých zaměstnavatelů i zahraničních pracovníků. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR je jedním ze zástupců zaměstnavatelů, kteří spolu se zástupci státní správy a dalšími sociálními partnery tvoří pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků. Projekt je proto zaměřen na zmapování zkušeností členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se zaměstnáváním státních příslušníků Ukrajiny v rámci tohoto Programu a i předchozího režimu Ukrajina během časového horizontu posledních dvou let, včetně jejich zkušeností z období spojeného s pandemií covid-19. Na základě získaných zjištění a poznatků bude možno popsat dosavadní zkušenosti zaměstnavatelů s realizací řízené ekonomické migrace. Tato zpětná vazba od zaměstnavatelů zasazená do kontextu objektivních skutečností představuje důležité poznatky pro zhodnocení vládních programů ekonomické migrace.