Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství)

Číslo projektu:
IP70511
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Spoluřešitel:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2019
Popis:

Projekt se zaměřuje na zjištění základní ekonomické situace klienta, příjmy (sociální dávky), výdaje, exekuční zatížení, dluhy a bytovou situaci. Cílem projektu bude dále popsat možností zapojení do trhu práce. Současně budou zjišťovány ostatní potřeby těchto klientů, tj. potřeba adiktologické intervence, léčba, poradenství. V rámci projektu budou předloženy návrhy na systémové změny v poskytování adiktologických služeb. Na základě dosažených výsledků dojde k zefektivnění vynakládání finančních prostředků na řešení integrace těchto osob na trh práce. Výsledky projektu budou sloužit k připravovanému systémovému návrhu změn a sítí adiktologických služeb. Definování a kvantifikace bariér osob ohrožených závislostmi také umožní přesnější zacílení adiktologických služeb.