Zhodnocení systému odměňování zaměstnanců, jejichž prostředky na platy jsou zcela nebo převážně hrazeny z veřejných zdrojů, komparace českého platového systému se systémy odměňování obdobných okruhů zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vybraných členských státech EU

Číslo projektu:
HC192/10
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Spoluřešitel:
Dr. Bohuslava Šenkýřová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2011
Popis:

Předmětem výzkumu je systém odměňování civilních zaměstnanců, jejichž prostředky na platy zcela nebo převážně hradí veřejné rozpočty. Řešitelé se nebudou zabývat problematikou odměňování ústavních činitelů a pracovníků ve služebním poměru. Výsledkem projektu bude studie komplexně zachycující danou problematiku, přednosti a nedostatky českého platového systému z pohledu jeho vývoje v uplynulých 15 letech a z pohledu mezinárodního srovnání a návrhy na úpravy českého systému odměňování zaměstnanců, jejichž platy hradí veřejné rozpočty.