Zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze

Číslo projektu:
DC13/2011
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

V současné době sehrávají náklady na bydlení a dávky spojené s bydlením v systému sociálních dávek stále větší roli. To je důsledkem několika okolností, jednak absencí jiných dostupných řešení jako je sociální bydlení, deregulací nájemného v dosud regulovaném sektoru bydlení a celkově narůstajícími náklady na bydlení.
Cílem projektu je zhodnotit roli nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením (doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení) v případě příjemců dávek hmotné nouze. Za tímto účelem byla využita analyticky upravená anonymizovaná individuální data OK za příjemce dávek hmotné nouze za 6 období v průběhu let 2008-2011.
V analýzách jsme se soustředili na strukturu domácností a jejich členů, které byly ve sledovaném období příjemci dávky doplatek na bydlení (z hlediska přítomnosti nezaopatřených dětí, starobních a invalidních důchodců a z hlediska ekonomické aktivity a postavení na trhu práce jednotlivých osob) a na formy bydlení, ve kterých domácnosti a osoby žijí. Dále šlo o posouzení výše reálných nákladů na bydlení domácností vzhledem k tzv. odůvodněným nákladům a posouzení role doplatku na bydlení v rámci celkových příjmů domácností.