Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách

Číslo projektu:
HC193/10
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2010
Trvání do:
2010
Popis:

Cílem řešení je zhodnotit rizika zejména dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti u různých skupin populace v období ekonomického poklesu (v porovnání s obdobím vysokého růstu) a dále hodnocení efektů opatření aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k nim, při zahrnutí dalších opatření v oblasti flexicurity a aktivace, jako jsou změny v oblasti pracovní ochrany, dávkové/daňové systémy, specifické projekty a také individuální práce s nezaměstnanými ap. Jedná se o relativně komplexní úkol, jehož smyslem je identifikace účinných opatření ve vztahu k určitým skupinám znevýhodněným objektivně v určitých podmínkách existujících na trhu práce.