Zavedení dvoustupňového řízení při rozhodování o dávkách důchodového pojištění v ČR

Číslo projektu:
HC216/11
Řešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Cílem řešení projektu je formulovat konkrétní předpoklady nezbytné pro zavedení dvoustupňového řízení o dávkách důchodového pojištění v ČR. Výsledky budou obsahovat: návrh organizačního uspořádání dvoustupňového řízení; pořadí jednotlivých konkrétních kroků realizace tohoto projektu, konkrétní změny v ČSSZ a OSSZ, časový harmonogram, finanční, technickou a personální náročnost; analýzu změny postavení klienta jako účastníka dvoustupňového řízení; analýzu souladu rozhodnutí o dávce důchodového pojištění se správním řádem; návrh principů změn právní úpravy; analýzu poznatků z právních úprav v této věci a srovnání způsobů řešení této problematiky v členských státech EU.