Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA

Číslo projektu:
VZ2011
Řešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Předmětem projektu je popis trajektorie vývoje důchodových systémů v pěti vybraných zemích Evropské unie (Dánsko, Německo, Irsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarska a Spojených státech amerických. Hlavní důraz je kladen na deskripci druhého pilíře v podobě penzijních zaměstnaneckých schémat. Tato schémata jsou zkoumána z pohledu několika faktorů, mezi které jsou zařazeny např. účast a odváděné příspěvky do systému, typ penzijního schématu či zdanění penzí vyplácených z těchto schémat. Výstupem projektu je souhrn hlavních trendů v trajektorii vývoje penzijních systémů.