Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb v období 2012-2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu

Číslo:
HC200/10
Řešitel:
doc. Ing. Ladislav Průša CSc.
Spoluřešitel cizí:
Dr. Bohuslava Šenkýřová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Doba řešení od:
2010
Doba řešení do:
2010
Popis:

Cílem projektu je: provedení analýzy dopadu zdravotního stavu u osob starších 65 let na potřeby sociálních služeb a dlouhodobé péče; zpracování prognózy vývoje potřeb v jednotlivých věkových kategoriích do r. 2020; zajištění objektivních lékařských podkladů v této oblasti, které by mohly sloužit k případným korekcím v systému sociálních služeb; vyhodnocení změn ve struktuře příjemců příspěvku na péči; promítnutí výsledků analýzy zdravotního stavu osob starších 65 let a očekávaných změn do změn ve struktuře příjemců příspěvku na péči; promítnutí výsledků této analýzy do kritérií pro hodnocení míry závislosti a případné navržení jejich úpravy.