Výkladový terminologický slovník sociálního zabezpečení

Číslo projektu:
DC501/2015
Řešitel RILSA:
Mgr. Mirjam Suchomelová
Spoluřešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA , Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. , Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Helena Vychová, Ph.D. , Mgr. Marie Kořánová , Mgr. Vítězslava Magerská , Mgr. Lenka Krinesová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2015
Popis:

Cílem projektu bylo vytvoření proklientsky orientovaného výkladového terminologického slovníku sociálního zabezpečení. Slovník je určený široké, zejména laické veřejnosti a jeho cílem je srozumitelnou formou objasňit důležité pojmy z okruhu sociálního zabezpečení a dalších oblastí sociální politiky. Celkem slovník zahrnuje termíny roztříděné do 13 tematických okruhů, kterými jsou důchodové pojištění, nemocenské pojištění, lékařská posudková služba, mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení, státní sociální podpora, dávky hmotné nouze, dávky pro osoby zdravotně postižené, příspěvek na péči, sociální služby, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, zaměstnanost a životní a existenční minimum. Slovník zahrnuje 397 na sebe vzájemně odkazujících hesel. Tištěnou verzi slovníku vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Českou správou sociálního zabezpečení u příležitosti 25. výročí od jejího vzniku a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území.

Slovník je dostupný v elektronické verzi na http://slovnik.mpsv.cz/.