Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR

Číslo:
IP70101
Řešitel:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2018
Doba řešení do:
2022
Popis:

Cílem výzkumného úkolu je zhodnotit vliv úrovně, resp. zvyšování minimální mzdy v ČR na trh práce v letech 2007 až 2018 (a následné roky), a to zejména na zaměstnanost v jednotlivých odvětvích národního hospodářství. Dalším záměrem je analyzovat vztah výše minimální mzdy a sociálních dávek, resp. jejich vzájemné působení.