Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce

Číslo projektu:
GP402/07/P548
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Poskytovatel:
Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2007
Trvání do:
2009
Popis:

Grantový projekt analyzuje vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce. V první části projektu budou rekapitulovány přístupy k této oblasti. Budou popsány nástroje, které jsou využívány k analýzám dopadů na trh práce. Samotná analýza pracovních pobídek v ČR bude provedena na modelových rodinách pomocí ukazatele mezní efektivní sazby daně. Bude analyzován vliv mzdového vývoje a skutečných úprav daní a sociálních dávek v minulých letech. Na první část výzkumu naváže druhá, kdy pomocí dostupných dat budou popsány skutečné pasti neaktivity v české společnosti. Ve třetí části výzkumu bude pozornost obrácena na mezinárodní zkušenosti s eliminací pastí neaktivity a aplikace těchto zkušeností v ČR bude testována na daňově – dávkovém modelu. V návaznosti na předcházející budou v závěrečné části výzkumu navrženy vlastní úpravy daní a dávek. Na základě všech zjištěných skutečností budou přijaty doporučení pro další výzkum na tomto poli.