Věková diskriminace (ageismus) – třetí vlna šetření

Číslo projektu:
DC108/2012
Řešitel RILSA:
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Česká republika patří podle evropských srovnávacích výzkumů Eurobarometr ke třem zemím s nevyšší mírou ageismu a věkové diskriminace v Evropě. V ČR již proběhly dvě vlny reprezentativních výběrových šetření, Ageismus 2003 (VÚPSV, v.v.i.) a Ageismus 2007 (FSS MU), které identifikovaly řadu zásadních problémů v oblasti věkové diskriminace a ageismu. Věková diskriminace může ovlivňovat konkurence schopnost ČR v řadě oblastí, z nichž jako nejvýznamnější byly identifikovány: přístup k občanským právům, pracovní trh, sociálně-zdravotní služby, důchodový systém, a přístup ke službám a zboží. V rámci tohoto projektu byl zopakován základní modul otázek tohoto výzkumu a identifikovány nejnovější trendy v kontextu nové ekonomické, demografické a sociální situace. Výzkum přispěl k debatám o politice zaměstnanosti (identifikací specifických bariér na trhu práce), k diskusím o antidiskriminačním zákoně, a k posílení sociální inkluze osob ohrožených stigmatizací „příliš vysokým“ či „příliš nízkým“ věkem. Realizace projektu přispěla k formulaci základních doporučení a opatření pro zmíněné oblasti. Možnost srovnání výsledků šetření v čase usnadňuje evaluaci efektivity již přijatých opatření.