Úplné náklady práce ve veřejné správě

Číslo projektu:
HC214/11
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Cílem řešení výzkumného projektu je ucelené kritické zhodnocení funkčnosti systému utváření úplných nákladů práce, alokace mimoplatových plnění, získání souhrnu poznatků z centrálních orgánů veřejné správy a samosprávy a doporučení pro úpravy finančního zajištění jejich efektivní činnosti z veřejných zdrojů. Předmětem výzkumu budou vedlejší náklady práce, zejména nepovinná neplatová plnění, civilních zaměstnanců veřejné správy. Projekt se zaměří na analýzu systému utváření úplných nákladů práce ve veřejné správě jako celku, zhodnocení struktury a relací úplných nákladů práce ve veřejné správě, rozbor motivační působení souhrnu institutů úplných nákladů práce, zhodnocení právní úpravy, zhodnocení vývoje úplných nákladů práce ve veřejné správě v období 2000 až 2009, návrhy na úpravy systému utváření úplných nákladů práce ve veřejné správě.