Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012

Číslo projektu:
9132/12
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
Mezinárodní organizace práce
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2012
Popis:

Projekt financovaný Evropskou komisí a realizovaný Mezinárodní organizací práce – Oddělením industriálních a pracovních vztahů, Ženeva ve spolupráci s Mezinárodním školicím centrem MOP, Turín, se zabýval rolí sociálního dialogu a institutů sociálního dialogu (zejména tripartity) během finanční a ekonomické krize ve čtyřech zemích střední a východní Evropy – Bulharsku, České republice, Polsku a Slovinsku. Projekt analyzoval jednání tripartity a kolektivní vyjednávání na úrovni odvětví a podniků v letech 2008 až 2012 a mapoval výsledky včetně protikrizových opatření, která z těchto jednání vzešla. Poskytovatel: Mezinárodní organizace práce – Oddělení industriálních a pracovních vztahů, Ženeva a Mezinárodní školicí centrum MOP, Turín