Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce

Číslo projektu:
RV50/99
Řešitel RILSA:
Vladimír Rudolf
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1999
Trvání do:
2000
Popis:

Řešení projektu je rozděleno do 5 etap:
I. Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice (hlubší poznání vztahu mezi rozvojem lidských zdrojů a trhem práce).
II. Úloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístěné na trhu práce.
III. Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání zhodnocení účinnosti poradenských a informačních služeb poskytovaných úřady práce, předložení námětů na zkvalitnění služeb zaměstnanosti).
IV. Optimalizace organizační struktury a řídících funkcí služeb zaměstnanosti.
V. Vytváření dpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti.